Maandag

Longe & privélessen op afspraak.

17:00 - 18:00
Beginners

18:00 - 19:00
Semi-gevorderd/beginners

19:00 - 20:00
Gevorderd kind

20:00 -21:00
Gevorderden volwassenen

Vrijdag

Longe & privélessen op afspraak.

16:00 - 17:00
Beginners instroom longe kind

17:00 - 18:00
Gevorderd kind

19:00 - 20:00
Gevorderd kind

20:00 -21:00
Gevorderden volwassenen

21:00 - 22:00
Gevorderden volwassenen

Woensdag

Longe & privélessen op afspraak.

15:00 - 16:00
Instroom beginners kind

16:00 - 17:00
Semi gevorderd kind

17:00 - 18:00
Springles beginners kind

19:00 - 20:00
Gevorderden volwassenen

20:00 -21:00
Semi/ gevorderden volwassenen

Zaterdag

10:00 - 11:00
Instroom longe beginners kind

11:00 - 12:00
Instroom longe beginners kind

12:00 - 13:00
Gevorderd kind

13:00 - 14:00
Puber groep

14:00 -15:00
Bambinoles

Donderdag

Longe & privélessen op afspraak. 

17:00 - 18:00
Beginners

19:00 - 20:00
Springles

20:00 - 21:00
Gevorderden

21:00 - 22:00
Beginners volwassenen

Zondag

Geen Longe & privélessen.

10:00 - 11:00
Semi gevorderd/beginners

11:00 - 12:00
Beginners

12:00 - 13:00
Beginners

13:00 - 14:00

Carrousel, eenmaal per maand

Dinsdag

Dinsdag is rustdag.